Historie dobrovolných hasičů v Krásněvsi

 

Sbor dobrovolných hasičů v Krásněvsi byl založen 11. listopadu 1893. 

 

Sboru se dochovala „PAMÁTNÍ KNIHA hasičského sboru“, která vydává  svědectví o založení, obětavosti, odhodlání, hrdosti, zdokonalování, vyzbrojování, šlechetných milodárcích, úspěších, ale také o těžkostech, nesouhlasu a lidské zlobě.

 

Přípravná schůze k založení se konala 16. července 1893. O založení sboru se velkou měrou přičinili Josef Skalka, majitel Škrobárny a domu č. 3   a   starosta obce Alois Kadlec, čp. 23. 

 

Zakládajícími členy byli:

Josef Schwehelka, správce parní pily, Josef Skalka č. 3, Josef Dvořák čp. 22, Vincenc Kadlec čp. 9, František Král čp. 36, Václav Kadlec čp. 38, František Křivý čp. 2, Jan Hladík čp. 4, František Dvořák čp. 8, Jan Mička čp. l0, František Hladík čp. l3, Josef Vondrák čp. 42, Vincenc Kadlec čp. 45, František Valenta čp. 24, Václav Jebavý čp. 34, František Mahel čp. 33, Josef Hladík čp. l2, Antonín Staněk čp. 29, František Kadlec čp. 26, Jan Kadlec čp. l4, Jakub Mahel, Josef Bílek čp. 48, František Kozel čp. 49 a Josef Čermák.  

Při založení měl sbor 24 členů. 

 

Na ustavující schůzi byli do prvního výboru zvoleni:

Josef Schwehelka - předseda,  Josef Skalka – náčelník a jednatel, Josef Dvořák – podnáčelník, František Král – četař, Václav Kadlec – četař a Vincenc Kadlec – pokladník.

 

První ruční čtyřkolová stříkačka byla zakoupena za peníze ze sbírek a darů a byla posvěcena dne 11. listopadu 1893 místním farářem P. Josefem Načeradským, který se dne 7. května 1894 stal společně s Titusem Krškou z Velkého Meziříčí – starostou ústřední jednoty hasičské Moravy a Slezka a Martinem Milostným – řídícím školy v Radostíně, čestným členem  sboru dobrovolných hasičů v Krásněvsi. 

 

V květnu 1924 byla ustavena „Samaritánská stráž“, která několik desítek let ošetřovala lehká i těžká zranění členů sboru při cvičeních a požárech a své služby poskytovali i ostatním občanům. 

 

V roce 1932 byla zakoupena automobilová stříkačka LAURIN & KLEMENT, na kterou čerpací techniku dodala firma Josef Raus z Velkého Meziříčí. Dne 5.června 1933 byla automobilová stříkačka slavnostně posvěcena panem farářem Jakubem Vokounem.

 

obr 1: Sbor hasičů při slavnostním svěcení automobilové stříkačky Laurin & Klement roku 1933

 

V roce l962 byla sboru přidělena motorová stříkačka DS 16. O tuto stříkačku měli zájem mladí členové, kteří utvořili soutěžní družstvo a v následujících letech vítězí v okrskových i okresních soutěžích. Velkého úspěchu dosáhli v roce 1964, když se umístili na 2. místě v krajské soutěži v Brně – Líšni. 

 

V roce 1974 byla založena dvě družstva žáků. Na okresní soutěži ve Žďáře nad Sázavou se žáci 8. – 12. let umístili na 1. místě a žáci 13. – 15. let na 10. místě. 

 

V roce 1995 slaví sbor další úspěchy a po vítězství v okrskové soutěži vítězí také v okresní soutěži v Novém Městě na Moravě. V tomto roce byla také sboru přidělena motorová stříkačká PPS 12.

 

V roce 2002 obec zakoupila pro potřeby sboru automobil AVIA 21 Furgon, kterou si členové sboru přestavěli na hasičské zásahové vozidlo.

 

S příchodem roku 2008 sbor za přispění obce zakoupil cisternovou automobilovou stříkačku TATRA 148 CAS 32, jenž je využívána jako zásahové vozidlo. V tomtéž roce byly pořízeny radiostanicemi (vozidlová a ruční) a motorová pila.

 

Dne 22.12.2010 byla spuštěny webové stánky sboru na doméně sdhkrasneves.webnode.cz.

 

V roce 2011 byla technika sboru doplňena o plovoucí čerpadlo a tři kusy vzduchových dýchacích přístrojů Saturn S 71/20 - 5

 

Roku 2015 jsme do výbavy pořídili výceúčelový foukač Partner GVB 345 - převážně kvůli nebezpečnému bodavému hmyzu. Výjezdů k nebezpečným vosám přibývalo, proto jsme v roce 2016 pořídili dva ochranné pravovní obleky Sršáň proti hmyzu.

 

Při slavnostním vyhlašování na Krajském úřadě v Jihlavě, dne 8.3.2017, obsadily naše stránky 1. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb, kategorie nejlepší web dobrovolného hasičského sboru.

Dne 21.10.2018 byla slavnostně vysázena lípa na počest 100 let republiky.

 

obr 2: Současná fotografie Tatry - požár lesního porostu "Na hatích"

 

V současné době se sbor pravidelně zúčastňuje školení, okrskových i námětových cvičení. Členové se také velkou měrou podílí na kulturním dění v obci.

 

V současnosti SDH disponuje 63 členy.

 

Současné vedení sboru:
  • Starosta:    Josef  Weinhöfer
  • Velitel:        Josef Kadlec
  • Jednatel:    ing. Josef Kadlec ml, Ph.D.
  • Pokladník:  Milan Kozel
  • Strojníci:     Petr Kadlec, Štěpán Jirák, Josef Weinhöfer ml.

 

Video k příležitosti výročí 125 let od založení sboru - historie sboru tak trošku jinak. Obsahuje dobové snímky, názory a zajímavosti, které byly vyčteny z kroniky.

(Přepněte si prosím kvalitu přehrávání videa na 360p)

 

 

 

Poslední aktualizace: 17.ledna.2019