Hašení solárních panelů

Solární panely zvyšují riziko požárů a ztěžují i hašení

Úspora na spotřebě elektřiny či plynu, to je lákadlo, které přimělo už tisíce českých domácností instalovat si na svůj dům solární panely. Má to však i svá rizika. Články na střechách zvyšují pravděpodobnost vzniku požáru a komplikují i jeho likvidaci. Pojišťovny zatím na takové nebezpečí nereagují.

„Pokud si někdo nechá na střechy namontovat fotovoltaické články, tak musí počítat s tím, že mu na střešní konstrukci vzniká další možné riziko vzniku požáru. Zkrat, úmyslné zapálení článků a podobně hrozí téměř vždy," uvedla Ivana Svitáková z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 
Víc než vznícením však ohrožují panely budovy při likvidaci požáru, ať už je jeho příčina jakákoli.
„Je to pořád nějaká hmota. Pokud bude střecha padat, může ohrozit hasiče. Ti se jí také musejí vyhýbat, když polezou po střeše. Je tam zhoršená možnost chození, manipulace s hadicemi a podobně," řekl Právu mluvčí hasičů Radek Kislinger.
Dalším rizikem je, že elektrárna, která reaguje na světlo, zůstává i po vypnutí pod napětím. „I když se sníží napětí u jednotlivých článků na nízkou úroveň, může se stát, že díky tepelnému nahřívání kovových spojů při požáru se tyto články propojí. A tímto propojením vznikne velký napěťový článek," uvedl Kislinger.
Jak v srpnu informoval časopis Týden, v sousedním Německu už velitelé hasičských zásahů v několika případech odmítli riskovat životy svých mužů a objekty nechali kontrolovaně vyhořet. Z bezpečné vzdálenosti se zaměřili jen na ochranu sousedních budov.
Takový případ však podle Kislingera v Česku zatím nenastal.
„V Německu je velká síť dobrovolných hasičů, kteří na mnoha místech suplují profesionály. Dobrovolníci na rozdíl od profesionálů nemusejí nasazovat životy a ohrožovat své zdraví," uvedl mluvčí hasičů.
Pro české hasiče je podle něj zásah na místě, které je pod elektrickým proudem, běžnou praxí, i když vyžaduje jinou metodiku.

„Musí se dávat pozor na krokové napětí, vodou lze hasit jen něco a pouze speciálními proudnicemi nebo se používají hasicí přístroje na CO2, práškové přístroje, případně speciální sněhový automobil," upřesnil Kislinger. „Že na místě může zůstat něco pod napětím, s tím se bude počítat vždycky," dodal.