Zřízení hasičské klubovny

07.04.2014 14:26

 

V lednu roku 2012 padly první rány kladivy do staré zdi a tím započal velký kolotoč prací týkající se budování hasičské klubovny. Nejdříve nás čekal nelehký úkol vyklidit všechny prostory, jenž budou využity, pro naší budoucí klubovnu.

 

 

V první fázi bylo třeba odstranit část stropu v místnosti za hasičskou zbrojnicí. Následně byla vyhotovena konstrukce prodlužující podlahu budoucí klubovny. Konstrukce byla zalita do betonu a vznikl tak železobetonový strop v místnosti za zbrojnicí a současně podlaha budoucí klubovny. V další fázi musela být vyhotovena část stropu nové klubovny. Strop byl vyroben z trámové konstrukce a pokryt OSB deskami s tepelnou izolací. Původní strop v první polovině klubovny byl zateplen a restaurován do takové míry, aby působil dojmem tehdejší výstavby.

 

 

Kvůli většímu prostupu přirozeného světla jsme museli udělat otvory pro nová okna do klubovny.

 

 

Jako další postup musely být zvoleny elektrikářské a instalatérské práce. Naší snahou bylo zřídit v blízkosti klubovny toaletu a kuchyňský kout pro dobré případné využití prostorů klubovny. Dále nastaly zednické práce, všechny stěny musely být oškrábány od starých maleb, zomítány veškeré zásahy do zdí a všechny stěny byly pokryty novým štukem. Výmalba proběhla společně s obkladačskými prácemi na toaletě a chodbě.

 

 

V neposlední řadě byla podlaha pokryta linoleem, nainstalovány svítidla, vyroben kuchyňský kout a nainstalováno příslušenství kuchyně.

 

 

Výroční schůze 22. 12. 2013 tak byla již v prostorách nové klubovny, kde příchozí členové mohli na vlastní oči vidět, jak byla naše hasičská klubovna vybudována, aby sloužila našemu sboru.

 

 

Na výstavbě se podíleli místní hasiči napříč všemi věkovými kategoriemi a tak, zde nebyla nouze o výbornou spolupráci mezi zkušeným stářím a mladou silou. Až na drobné výjimky veškeré práce dělali členové sboru vlastními silami. Tímto bych chtěl vyzvednout práci, píli a odhodlání členů sboru, kteří se aktivně na budování podíleli a poděkovat za výborně odvedenou práci. Dále chci poděkovat starostovi obce Krásněves za příkladnou spolupráci a vstřícnost.