Výroční schůze

09.12.2012 14:30

Letošní tradiční výroční schůze se opět konala v místím kulturním domě. Celkem se sešlo asi 30 členů našeho sboru a dva hosté z řad SDH Zadní Zhořec.

Mimo obvyklých bodů schůze se letos klad důraz na informování o oslavách spojených se 120. výročím založení sboru. Dále byli členové sboru vybídnuti k větší aktivitě nejen při pracích spojených s budováním klubovny, tak i ostatních, jak pracovních, tak i kulturních akcích.