Přístavba hasičské zbrojnice

07.04.2014 14:39

 

Na počátku roku 2013 s konečnou platností byla schválena veškerá dokumentace na přístavbu kulturního domu za účelem rozšíření hasičské zbrojnice. Tato přístavba se začala realizovat v červenci toho roku. Jako první přišlo na řadu demontáž části oplocení hřiště a výkopové práce pro základovou desku přístavby. Následovalo vyzdění obvodových stěn včetně izolace proti vlhkosti. Do této fáze výstavba probíhala v režii stavební firmy.

Další práce měli na starosti členové sboru. V prvé řadě byla vyhotovena dřevěná konstrukce střechy a na ni byla položena střešní krytina. V další fázi výstavby byly práce soustředěny na izolaci a zateplení stropu přístavby. Následovala výroba ostění vrat a instalace elektrických rozvodů. Dále byla přístavba zomítána, to bylo v režii odborné firmy. Následně se přistoupilo na samostatnou výrobu vrat a montáž do ostění. Poté došlo k zprůchodnění všech stání v hasičské zbrojnici, vybouráním bývalého okna a následného zapravení omítky. V neposlední řadě proběhla instalace elektrických spotřebičů, výmalba části přístavby. 24. 11. 2013 byl první den, kdy naše CAS 32/6600-S3R Tatra 148 byla zaparkována na stání do nové přístavby a tak veškerá technika sboru mohla být umístěna ve společných prostorách hasičské zbrojnice

Jako poslední akcí byla instalace polic s háčky, na kterých jsou zásahové obleky a přilby. Každý člen má své určené místo, aby všichni členové jednotky v případě potřeby v co nejkratším čase mohli vyjet k události ohlášené krajským operačním střediskem Jihlava.

V tomto roce zbývá na přístavbě dodělat vnější omítka a vnitřní výmalba. Těmito pracemi se stane přístavba zbrojnice za ukončenou a bude naplno sloužit našemu sboru dobrovolných hasičů a její zásahové jednotce.

 

 

Tímto bych chtěl v prvé řadě poděkovat zejména starostovi obce Krásněves a obecnímu zastupitelstvu za podporu, vstřícnost a spolupráci při řešení problematiky nejen přístavby hasičské zbrojnice. Chci poděkovat všem členům sboru, kteří přidali ruku k dílu při výstavbě zbrojnice a velkou měrou se tak podíleli na jejím úspěšném dokončení. Také bych chtěl poděkovat Karlu Burgetovi ml. za výbornou spolupráci při tvorbě elektroinstalace. Dále pak těm členům, kteří měli na starosti přípravu a organizaci prací a zajišťování materiálu.

 

Více fotografií týkajících se přístavby hasičské zbrojnice zde.