Oprava cesty k hospodě

04.09.2010 17:48

Letní přívalové deště způsobily poškození místních komunikací. Největší újma byla způsobena cestě od hospody ke střelnici a potom dále do kopce směrem k vesnici. Tekoucí voda způsobovala na nekvalitním povrchu cesty příčné stružky, které znemožňovali průjezd vozidel.

Proto jsme na sobotu 7.srpna 2010 obstarali těžkou techniku a vydali se s ní na ta poškozená místa. Od hospody ke střelnici byla vybagrována struha, ze které potom voda pokračovala rourami pod vozovkou na louku. Ve stření části toho samého kopce byl vytvořen svod vody přes cestu do struhy. Poškozený povrch cesty byl srovnán.

 

obr 1: Pohled na nově vytvořenou struhu a práci dobrovolníků na umístění trubek

 

Vzhledem k tomu, že roury pod vozovkou byly příliš krátké, byli jsme nuceni dne 4.září stávající potrubí nahradit dvěma kusy železných trubek značného průměru. Jejich celková délka umožňovala odvést vodu i pod komunikací směrem k pile. Navíc v kopci od střelnice k vesnici byla obnovena zanešená struha. Dále byl kopec vybaven 3 svody do struhy.

 

obr 2: Vytváření struhy pro umístění trubek

 

Více fotografií zde.