Odvodnění cesty na Bory

03.03.2012 13:00

Díky ucpaným odvodňovacím trubkám došlo vlivem sněhového tání k zatopení pole a následnému přetékání vody přes komunikaci směrem na Bory. Tato přetékající voda by po zmrznutí mohla způsobit problém v dopravě, nehledě na to, že narušovala podklad vozovky. Po nahlášení výjezdu na operační středisko se náš sbor postaral o nápravu.

Na místě bylo zjištěno, že jsou pod vozovkou dvě odtokové trubky, obě však ucpané. Po usilovné námaze se nám podařilo tlakem vody pročistit celou trubku. Voda však odtékala až po proražení vrtsvy nánosu a ledu nad úrovní trubky samotné.

 

obr. 1: Členové jednotky pokoušející se prorazit nános ze spodní strany vozovky.

Následující snímky zobrazují rozdíl před zásahem a den poté. Voda díky neustálému přítoku opadávala pozvolna.

obr. 2: Situace před zásahem a den po zásahu.

 

Více snímků naleznete zde.