Výroční schůze

22.12.2013 14:00

Srdečně zveme všechny členy SDH Krásněves na tradiční výroční schůzi, která se bude tentorát konat v nové hasičské klubvně v kulturním domě.

Občerstvení zajištěno!