Odstranění překážek

18.11.2015 17:29

Dne 18.11.2015  v 17:29 vyslalo operační středisko naši jednotku na likvidaci překážky v provozu na pozemních komunikacích Krásněves - Bory. Jednalo se o spadlou korunu stromu do vozovky patrně vlivem silného větru. Na místě události byl proveden průzkum a bylo rozhodnuto o rozřezání koruny za použití motorové pily. Korunu se podařilo odstranit z vozovky. Následným průzkumem bylo zjištěno, že v přímé blízkosti místa události se nachází vlivem poryvu větru strom, který je zavěšen přes vozovku na stromě. Tento strom by mohl způsobit potenciální nebezpečí úrazu či zranění účastníků silničního provozu. Proto velitel zásahu rozhodl o jeho odstranění. Na závěr byla vozovka uklizena od zbytků stromů a obnoven provoz.