Stavění máje 2015

30.04.2015 16:00

Stavění máje je v naší vísce již řadu let oblíbenou tradicí. Je to takový ten typ akce, kdy všichni všeho nechají a jdou se bavit zdobením máje, jejím stavěním, zpíváním při plápolání ohně atd. Sami jsme rádi, že se prvomájový svátek těší takové oblibě, a proto se budeme ze všech sil snažit tuto tradici udržet.

Zároveň se mladí členové našeho sboru postarali o „pálení čarodějnic“ na střelnici. To se kvůli generační mezeře konalo po sedmi letech. Doufáme, že se myšlenka pálení čarodějnic udrží každoročně.

Děkujeme všem, co se jakkoli podíleli na těchto kulturních akcích, které dokáží stmelit lidi ve vsi a zároveň udržují tradice po našich předcích.

Více fotografií z této akce zde.