Říjnová vichřice 2017

05.11.2017 18:18

 

V neděli 29.10.2017 se přes Českou republiku a sousední státy přehnala vichřice, která místy dosahovala síly orkánu. Nejvyšší rychlost větru byla naměřena na Luční boudě v Krkonoších – 182 km/h (více na Wikipedii, viz Orkán Herwart).

Následky ničivé síly této přírodní pohromy bylo možné spatřit i v katastru naší vsi. Vítr nejen zde přerušil dodávku elektrické energie. Naše zásahová jednotka byla během nedělního dopoledne (po první vlně) v terénu kvůli spoustě polámaných či vyvrácených stromů, které blokovaly pozemní komunikace.

V prvé řadě bylo třeba uvolnit totálně neprůjezdnou komunikaci na Bory. Zde bylo přes silnici zhruba 7 stromů, které jsme odklidili. Zde se naše jednotka potkala se zásahovou jednotku z Borů, která postupovala proti. V průběhu prací síla větru kolísala, proto jsme museli být ostražití a několikrát dokonce opustit místo zásahu. Po zprůjezdnění této komunikace jsme odklidili další strom směr Bory – Kněževes. Další stromy bránily v průjezdu „U lihovaru“ směrem na Zahradiště, také na cestě u bývalého lomu směrem na Zahradiště.

 

 

Na několika stodolách byla poškozena křidlicová krytina. Jeden rodinný dům měl dokonce pryč část šindelů ze střechy. Jakmile se uklidnila druhá odpolední vlna, vyjelo několik členů zásahové jednotky k tomuto rodinnému domu. Za svitu reflektorů napájených z elektrocentrály a horolezeckého jisticího vybavení se nám podařilo poškozenou střechu alespoň provizorně zaplachtovat. Vítr, až na nepravidelné poryvy, nebyl tak silný, práci však ztěžoval déšť.

Dodávka elektrické energie byla obnovena až dalšího dne po 14. hodině.