Prázdninové výjezdy

13.08.2015 19:54

 

Během letošních prázdnin, a to až do dnešního dne, musel náš sbor vyjíždět k následujícím výjezdům:

 

17.07 2015 17:10

Taktické cvičení: ZŠ Radostín nad Oslavou. Požár sklepních prostor.

Jednalo se o taktické cvičení, kdy za přítomnosti všech sborů z našeho okrsku byla provedena dálková doprava vody  pomocí několika PS 12 z přírodního vodního zdroje až k samotné škole. Současně sbory vybavené dýchací technikou mohli v uměle zakouřeném sklepním prostoru školy vyzkoušet připravenost členů na situace, kdy je třeba pohybovat a orientovat se v neznámém prostoru.

 

18.07 2015 15:22

Technická pomoc: Odstranění překážek z komunikace  Krásněves-Olší, jednalo se o likvidaci spadlého stromu a zprůjezdnění komunikace po náhlém poryvu větru. Strom byl odstraněn pomocí motorové řetězové pily. Následně byli z komunikace odstraněny zbytky větví za pomocí ženýjní techniky.

 

19.07 2015 19:20

Technická pomoc: Odstranění nebezpečných stavu,likvidace obtížného hmyzu. Jednalo se o nebezpečné divoké včely na novostavbě rodinného domu, kde ohrožovali majitele při pracích na domu. Včely byly odstraněny za pomocí spreje na hmyz a vysavače hmyzu.

 

09.08 2015 18:54

Technická pomoc: Odstranění nebezpečných stavu,likvidace obtížného hmyzu. Jednalo se o velké vosí hnízdo, které ohrožovalo majitele domu. Vosí hnízdo bylo odstraněno za pomocí vysavače hmyzu.

 

Jak je vidět, tak i o prázdninách musí být člověk ve střehu!