Oslavy k výročí založení sboru

23.06.2013 13:00

 

 

Již 120 let jsme s Vámi...

V neděli 23. 6. 2013 náš sbor velkolepě oslavil 120 výročí svého založení. Oslava začala ráno srazem u hasičské zbrojnice. Odtud se členové sborů přesunuli k místní kapli zasvěcené Jménu Panny Marie, aby se zúčastnili mše svaté obětované za hasiče. Mše, která se díky pěknému počasí mohla uskutečnit venku u pomníku padlých válečných hrdinů, se kromě desítek hasičů z celého okrsku ve stejnokrojích zúčastnili i věřící z okolních obcí. Po mši proběhlo žehnání historického hasičského praporu, zásahového vozidla Tatra 148 CAS 32 a historického vozu Laurin & Klement. Sbírka ze slavnostní mše byla věnována na opravu kaple. Po mši proběhlo položení věnce u památníků obětí, kde byla vzdána pocta padlým válečným hrdinům. Po státní hymně následoval průvod obcí, kterého se účastnilo i mnoho dalších sborů. V čele průvodu šla vlajková četa se slavnostním praporem, k pochodu hrála dechová hudba z Nového Veselí, za kterou v průvodu kráčeli všichni hasiči. Následoval oběd členů a hostů v kulturním domě. Hasiče pozdravil ředitel územního odboru HZS kraje Vysočina Žďár nad Sázavou plk. Ing. Vladimír Sobotka, který poděkoval za dlouholetou úspěšnou činnost. Sbor jako kolektiv obdržel medaili „Za příkladnou práci“ a „Pamětní list“.

V odpoledních hodinách po uvítání sborů proběhl nástup, při němž starosta SDH Krásněves přednesl zprávu o historii sboru. Slavnostní nástup se nesl v duchu udělování ocenění členům sboru za aktivní činnost a za zásluhy o rozvoj požární ochrany. Udělovaly se medaile i věrnostní stužky. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program. Mezi jednotlivými požárními útoky netradiční soutěže žen a mužů v hasičském sportu, následovaly ukázky historického hašení. První ukázku hašení v dýchacích přístrojích předvedla místní jednotka s CAS 32 Tatra 148. Byl proveden zásah koňskou stříkačkou SDH Lavičky na hořící papírovou udírnu v dobových mundurech. Na řadu přišla i moderní technika. O slovo přihlásili členové SDH Velká Bíteš, kteří předvedli ukázku vyprošťování zraněných osob z havarovaného vozidla pomocí vyprošťovacího zařízení. Členové SDH Krásněves se vřítili za zvuku hasičské trumpety v dobových uniformách s veteránem Laurin & Klement, aby všem připomněli, jak se dříve hasívalo. Jejich ukázka byla po zásluze (ostatně jako všechny ostatní) odměněna potleskem přihlížejících. Nabízené bohaté občerstvení a dechová hudba k poslechu dotvářely slavnostní atmosféru dne. Celý průběh slavnostního odpoledne sledoval velký počet místních občanů i přespolních občanů.

Slavnostní nedělní den doprovázelo příjemné letní počasí. Díky patří všem zúčastněným jednotkám, hostům, veřejnosti a členům sboru, kteří se podíleli na hladkém průběhu oslav.

 

Převzato ze stránek SDH Velká Bíteš

 

 

Spoustu dalších fotografií naleznete pod následujícími odkazy:

 

Kde se o našem výročí ještě dočtete?