Likvidace spadlých dřevin

12.07.2011 22:19

V noci z 9.7. na 10.7.2011 se také nad územím naší obce přehnalo několik po sobě jdoucích bouří, které způsobily zlomení několika vzrostlých stromů na příjezdové komunikace do obce. 10.7. přibližně v 9 hodin byl velitelovi našeho sboru nahlášen od místních občanů spadený strom na komunikaci vedoucí z naší obce směrem na obec Netín. Následně mu byl také nahlášen další spadený strom na komunikaci, tentokrát směrem z obce na rozcestí Radostín nad Oslavou. Proto velitel SDH vyhlásil výjezd členům JSDH a následně nahlásil události na Krajské operační středisko. Jako první místo pro odstranění spadlého porostu byla vybrána komunikace jdoucí směrem na Netín. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu se ukázalo, že na vozovce leží tři vzrostlé smrky. Na jejich odstranění byla použita motorová pila Husqvarna 445 a dále proběhlo očistění vozovky od zbytku popadaného klestí ze stromů. Jako další na řadu přišla komunikace z obce směrem na rozcestí Radostín nad Oslavou. Po příjezdu na místo zásahu a nezbytném průzkumu bylo zjištěno, že na vozovce leží dva stromy smrku. Tyto stromy byly také odstraněni motorovou pilou a komunikace byla dále pomocí lopat očistěna od naplaveného šterku a zbytků půdy. Tohoto výjezdu se zůčastnilo 5 členů JSDH.