Dětský den s hasičskou technikou 2015

05.07.2015 13:00

 

Letos, 5.7.2015, se konal druhý ročník Dětského dne s hasičskou technikou. Počasí nám sice přálo, ale možná až moc – bylo totiž celé odpoledne slunečno, s teplotou přesahující 33 °C. I přes to, že panovaly takovéto tropické podmínky, tak se naší akce zúčastnilo poměrně dost dětí i dospělých.

Během celého odpoledne se děti mohly za doprovodu hudby zúčastnit různých soutěží, her, vyblbnout se na skákacím hradu atd. Tyto dětské aktivity byly proloženy naším odpoledním programem.

Odpolední program zahájili příslušníci státní policie ze Žďáru nad Sázavou. Ti přijeli se svým výjezdovým vozem. Každému, kdo se o to zajímal, ukázali vybavení vozu, zbraně, pouta (kterými se dobrovolníci mohli spoutat), děti si mohly zapnout majáky a sirénu. Především pak dospělým příslušníci zodpověděli dotazy. Byla to tedy velice zajímavá a poučná ukázka.

Další sérii ukázek si nacvičili členové našeho sboru. Ti prakticky ukázali, jak se má hasit hořící olej – tedy použít navlhčenou utěrku nebo pěnový hasicí přístroj. Ukázali také, jak se hořící olej nemá hasit – co se stane, když se do hořící směsi dostane voda – směs doslova exploduje. Dále hasiči předvedli likvidaci obtížného vosího roje pomocí přístroje Partner GVB 345 (vosy byly zastoupeny hoblinami) a jak se má hasit hořící benzín. Tyto ukázky byly opět velice poučné nejen pro děti.

Velice zajímavou ukázku si připravil Štěpán Jirák, který ukázal, jak moc dobře umí ovládat hydraulickou ruku na Tatře Fénix. Bylo neuvěřitelné pozorovat, jak s tímto kybernetickým prvkem, který je schopný nakládat několikatunové kmeny stromů, dokáže zarazit kůl, skládat kostky, utáhnout žárovku, podat nápoj atd. Byla to dočista chirurgická práce.

Po těchto ukázkách následovaly jízdy - děti se mohly nechat svézt naší Tatrou 148 a chloubou sboru, veteránem Laurin & Klement. Po jízdách se, stejně jako loni, svah pod hrází rybníka zalil středně těžkou pěnou a děti se na tomto kluzkém povrchu mohly povozit. Nejen děti využily této příležitosti, neboť spoustu dospělých se nechalo unést euforií a doslova se na pěně vyřádili. A o to tu přeci šlo, alespoň na chvíli vymazat rozdíl mezi dětmi a dospělými :-)

Doufáme, že se tento ročník Dětského dne s hasičskou technikou všem líbil. Děkujeme všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravách této události.

 

Spoustu fotografií z této akce naleznete zde.